گواهینامه احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک جوان پردازش

گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک جوان پردازش

مجموعه جوان پردازش مفتخر به دریافت رتبه بندی و صلاحیت شرکت های انفورماتیک است.

به استناد لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب 1359/4/4 شورای انقلاب، شورای عالی انفورماتیک کشور به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیکی کشور و گسترش فناوری های انفورماتیکی و با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 1386/11/8 مجلس شورای اسلامی و ایجاد فضای رقابتی و سالم برای کسب و کار، شرکت های فعال در این حوزه را بر اساس این آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی می نماید.

گواهینامه های ما

تاییده گواهینامه ضد آب اسپیکر و اینرتکام ضد آب

تاییده گواهینامه ضد آب اسپیکر و اینرتکام ضد آب

گواهینامه عضویت حقوقی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

گواهینامه عضویت حقوقی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

تاییده شرکت دانش بنیان جوان پردازش

تاییده شرکت دانش بنیان جوان پردازش

تمامی محصولات دارای ایران کد

واحد فروش جوان پردازش